Bérek Szlovákiában

        EUR   HUF         EUR HUF
1.  ODPRACOVANÉ DNI 21     -- 16. STAROBNÉ POISTENIE (org.) 56   1 687,10
2.  ODPRACOVANÉ HODINY  84     -- 17. INVALIDNÉ POISTENIE 12 361,5
3.  PLATENÉ SVIATKY - DNI 2     -- 18. INVALIDNÉ POISTENIE (org.) 12 361,5
4.  PLATENÉ SVIATKY - HODINY 8     -- 19. POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI  4 120,5
5.  ODPRACOVANÉ DNI CELKOM 23     -- 20. POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI (org.)  4 120,5
6.  ODPRACOVANÉ HODINY CELKOM 92     -- 21. GARANČNÉ POISTENIE (org.) 1 30,1
7.  PRIEMER - DOVOLENKAAT 402,5     12 075,30 22. URAZOVÉ POISTENIE (org.) (org.) 13,2 596,4
8. ZÁKLADNÁ MZDA 400      12 050,40 23. POVINNÉ POISTNÉ SPOLU (org.) 140,8 4241,7
9.  HRUBÁ MZDA  400     12 050,40 24. NEZDANITEźNÉ MINIMUM 335,47 10 106,40
10.  CELKOVÁ CENA PRÁCE 540,8     16 292,10 25. ZÁKL.DANE-MESAČNÉ ZÁLOHY  10,93 329,3
11.  NEMOCENSKÉ POISTENIE  5,6     168,7 26. DAŇ-MESAČNÉ ZÁLOHY  2,07 60,4
12.  NEMOCENSKÉ POISTENIE (org.) 5,6     168,7 27. ČISTÁ MZDA 344,33 10 373,30
13.  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISOVŇA  16     482 28. K VÝPLATE 344,3 10 373,30
14.  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISOVŇA (org ) 40     1 205,00  
15. STAROBNÉ POISTENIE 16     482            
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR
ORG = Organizáció = A vállalat költsége
1. Ledolgozott napok 15. Szociális biztosító
 
     
2. Ledolgozott órák 16. Szociális biztosító(ORG)    
3. Fizetett szabadság - Napok 17. Szociális biztosító    
4. Fizetett órák 18. Szociális biztosító(ORG)    
5. Összesen ledolgozott napok 19. Szociális biztosító    
6. Összesen ledolgozott órák 20. Szociális biztosító(ORG)    
7. Átlag - Szabadság 21. Szociális biztosító(ORG) 8.-9. Alkalmazva :  400 Eur
8. Alap fizetés 22. Szociális biztosító(ORG) 28. Fizetés: 344,33 Eur
9. Bruttó bér 23. Szociális biztosító(ORG) 10. Cégnek komplett: 540,8 Eur
10. Teljes munkabér 24. Adómentes összeg 28. ból 10. Járulékok: 196,47 Eur
11. Szociális biztosító 25. Teljes bérből az adó    
12. Szociális biztosító (ORG) 26. Teljes bérből az adó    
13. Egészségügyi biztosító 27. Tiszta kereset (Netto)    
14. Egészségügyi biztosító (ORG) 28. Kifizetett összeg